خدایا خطا کردی

شبی در کنج میخانه گرفتم تیغ به دستم گفتم

خدایا تو از مستی چه میدانی...

تو از قلبم چه میجویی...

گفتم خداوندا تو فکر کردی که من مستم..؟

تو فرعون را بر روی زمین خدا کردی...

تو شیرین را از فرهادش جدا کردی...

تو بر شیطان خون خوارت ظلم را عطا کردی...

تو بر مظلومانت جفا کردی...

سپس گفتی نشو کافر تو فکر کردی که من مستم...؟

اگر کسی در مستی عشقت را بغل گیرد تو همچنان از صبر ایوب سخن

 اری به میان نه نمیاری...

خدایا بی پرده می گویم خطا کردی..........

 

 

نامم را پاک کردی... یادم را چه میکنی؟

یادم را پاک کنی... عشقم را چه میکنی؟

اصلا همه را پاک کن

هر آنچه از من داری

از من که چیزی کم نمیشود...

فقط بگو با وجدانت چه میکنی؟

نکند آن را هم پاک کرده ای؟

نــــــــــــه ! شدنی نیست...

نمیتوانی آنچه که نداشتی را پاک کنی!!!؟!!

 

 

 

خدا کنه هیچوقت (هست) های کسی نشه(بود)

 

شروع زندگی عاشقانه

 

نبود - پیدا شد - اشنا شد - دوست شد - مهر شد - گرم شد -

عشق شد - یار شد - تار شد - بد شد - رد شد - سرد شد -

غم شد - بغض شد - اشک شد - اه شد - دور شد - گم شد -

تمام شد.

/ 0 نظر / 148 بازدید